natura naturans / Природата на изкуството

Издание към изложбата
natura naturans / Природата на изкуството
в галерия Структура декември 2018/февруари 2019

Съставител: Мария Василева
Редактор: Мария Василева
Превод на английски: Славена Петкова
Дизайн: НОЛ
Печат: illusion&neoprint
ISBN 2603-4484

Copyright © 2019 Галерия Структура. Всички права запазени.

Вестникът се разпространява безплатно в галерия Структура

Можете да свалите вестника в PDF формат от ТУК