Фондация Едмонд Демирджиян

ФОНДАЦИЯ ЕДМОНД ДЕМИРДЖИЯН

Едмонд Демирджиян, Африкански пейзаж, 2006

Фондацията е създадена през 2010 г. в памет на художника и музикант Едмонд Демирджиян. Целите ѝ са да популяризира неговото име и творчество, както и да подпомага развитието на съвременното българско изкуство чрез награди, изложби, концерти, публикации и други.

Фондацията поддържа връзки с правителствени и неправителствени организации, с фирми и отделни индивиди в България и чужбина, за обмен на информация и опит. Това й позволява да реализира дейността си и да влияе върху развитието на художествената сцена.

Основател и директор на фондацията е д-р Мария Василева.

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ФОНДАЦИЯТА