Автопортрети

Димитър Солаков

17.09.2020 - 17.10.2020

Димитър Солаков. 2020 г., 05:59 мин., HD видео, лууп, таблет, калъф

Димитър Солаков. 2020 г., 05:59 мин., HD видео, лууп, таблет, калъф

Изложбата „Автопортрети“ е замислена преди драматичните събития на 2020, свързани с настъпването на Ковид-19, с мерките срещу него, с изолацията и с отстояването на гражданските права. След преживяното тази година Димитър Солаков добавя още един равностоен сегмент. Неговият автопортрет отново е в центъра на вселената, която независимо от правилата за физическо дистанциране се движи по свои собствени закони. Разликата е само в маските и в количеството дезинфектант. Взаимодействието между човек и природа продължава да е също толкова сложно, колкото винаги е било. Обръщането към природата и нейното „подчиняване“ е само илюзия, породена от малкото време, с което разполага всеки от нас на земята.