Роземари Трокел

Роземари Трокел

14.02.2019 - 30.03.2019


 Ралф Мелчер

Роземари Трокел: „видео!”

 „Ако думата „видео“ се разбира буквално – а именно от латинското „виждам“, т.е. да се филмира това, което човек вижда или избира да види, тогава регистрираното върху лентата е свързано с това, което така нареченото „его“ е записало в неговото или нейното съзнание. Може да се каже, че магнитният запис отразява „потока на съзнанието”. Въпреки това, когато видеото се възпроизвежда, то се изключва от действителните събития. Това, което се вижда, превръща ли се в спомен, в памет? Очевидно от този момент нататък възникват явни различия между егото, неговата осъзнатост, възприемането на това осъзнаване и повторенията на тези възприятия. Сложността на тези взаимоотношения прикрива документалния характер на видеозаписа и разкрива, че възприятията са ненадеждни за успокояване на съзнанието по отношение на идентичността и Аз-а. Това е фундаментална тема в много от видеата на Роземари Трокел, а също е и един от най-важните въпроси, поставени от нейното творчество като цяло.“