…отклонения…

Адриана Чернин

куратор: Мария Василева

25.01.2018 - 17.03.2018

Адриана Чернин. Автопортрет II, 2018, цветен молив, молив, хартия, 240 х 140см

Адриана Чернин. Автопортрет II, 2018, цветен молив, молив, хартия, 240 х 140см

Изложбата …отклонения… е създадена специално за пространството на галерия Структура, като някои от творбите се показват за първи път. Визуално и тематично тя продължава търсенията на авторката от последните няколко години и заниманията ѝ с чистия орнамент.

В контраст с останалата част на изложбата, изградена изцяло от абстрактни рисунки, е работата “Автопортрет”. В него художничката е като че ли изградена от орнамента, но и изглежда изгубена в него. За Адриана Чернин един от сериозните проблеми на съвременния човек е търсенето и намирането на границите между личния избор и стереотипите на обществото. Изследването на границата между вътрешното и външното постоянно съпътства търсенията ѝ.