Дива зона

L.A. Raeven

куратор: Мириам Уестен

28.03.2018 - 28.04.2018

Л.А. Раевен. Дива зона 3, 2017, триканална видеоинсталация, 13 мин., 25 сек.

Л.А. Раевен. Дива зона 3, 2017, триканална видеоинсталация, 13 мин., 25 сек.

Л.А. Раевен. Ideal Individual, 1999-2001, колаж

Л.А. Раевен. Ideal Individual, 1999-2001, колаж

Л.А. Раевен. Дива зона 2, 2002, двуканална видеоинсталация, 12 мин.

Л.А. Раевен. Дива зона 2, 2002, двуканална видеоинсталация, 12 мин.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация Мондриан, Музея в Арнем, Холандия и Елен де Брюн Проджектс, Амстердам.

Изображения