СТРУКТУРА ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ #3: АЛИСЪН ДАРБИ

20.05.2023 - 25.07.2023

Алисън Дарби

Алисън Дарби

Проектът на галерия Структура „Отворени прозорци“ има за цел да намали напрежението между изложбеното пространство и „улицата“, които не винаги намират общ език и често се разминават. Идеята е изкуството, поставено директно на витрините, да бъде едновременно по-достъпно и да провокира минувачите да общуват с него.

Алисън Дарби е третият резидент, който прекарва известно време в София в опит да опознае града и да се вдъхнови за изложба. Централна тема в творчеството й е именно градската среда и взаимодействието с нея. Тя се мотивира от пространства и техните истории, преображения и нови функции. Особено я вълнуват места, които не са обозначени на официалните карти, а съществуват като пролука във времето, като междинен момент и преход към следващо битие.

„В инсталациите си напластявам различни медии като колаж. Скулптури, снимки, рисунки и аудио записи се преплитат, за да образуват плътна тъкан. В работата си се занимавам с полета, градски археологии и територии, които носят отпечатъците на човешката дейност. Насочвам погледа си към земята, за да разгледам по-отблизо калдъръма, тъканта на града, следите върху битума.

Насочвам погледа си към повърхностите и подлагам текстурата и следите на внимателно съзерцание. Като изхождам от формите и материалите, поставям въпроси за това какво е фундаментално и формиращо за това общество. Какви социално-политически структури и механизми се крият под повърхностите? Като използвам например паваж, сграда в реконструкция или пустош, изследвам как човешкото тяло е инсценирано и в същото време какви спомени, следи и истории са оставени в материала.“

В проекта за галерия Структура “Bouquinerie” (Книжарница за употребявани книги) Алисън Дарби създава композиция, съставена от няколко визуални компонента. Тя олицетворява нейното възприятие за една позната градска гледка: импровизираните сергии за книги и картички „втора ръка“ в реновиращата се в момента градинка пред хотел Рила. Това, което я впечатлява е неформалното използване на публичните пространства. Пощенски картички и стари снимки, отнасящи се до далечни места, и оформяне на стени от кутии, пълни с истории, които се събират на това място. Тези елементи Алисън трансформира в дълга лента от орнаменти (думи). Те са нейната транскрипция на звуковия пейзаж и историите, които е чула. Орнаменталните записки допълват гипсов релеф, изпъкващ от стената, който изразява тактилното й възприятие.

Проектът отразява концепцията на художничката за различните начини на употреба на местата, за натрупването на истории и смисли, и как историческите и визуалните пластове си взаимодействат със средата и хората.

***

Алисън Дарби е родена (1986) в Белгия, но понастоящем живее в Берлин. След като завършва класическо пиано в Кралската консерватория в Монс, през 2011 изучава живопис в продължение на една година в Koninklijke Academie voor Schone Kunsten в Антверпен. През 2012 започва обучението си по скулптура в Берлинския университет по изкуствата и през 2018 получава титлата Meisterschülerin в класа на проф. д-р Манфред Перниш.

Нейни творби са показвани в няколко групови изложби в страната и в чужбина. През 2019  тя участва в Международния симпозиум по скулптура във Велхенхаузен, Германия и изработва каменна скулптура за „Пътеката на скулптурите“ в „Нашата долина“. Алисън Дарби е работила колективно с други художници: с колектива FroonTimmer от 2017 до 2019; художничката Тама Рус тя изгражда временен бетонен монумент в откритото пространство на Берлин през 2018, който дава тласък за възникването на обществена градина и инициативата DaWoEdekaMaWa; през 2020 тя прави художествено изследване на изкуството в публичното пространство с колектива x-embassy и разработва публикация и перформативна разходка в берлинския квартал Панков. През 2021 получава изследователска субсидия от Сенатския департамент за култура и Европа, Берлин, а през 2022 – стипендия за създаване на нови творби Neustart Kulturstipendium от Stiftung Kunstfonds.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

Арт мениджър: Нана Мелконянц

 

Изображения