БУРИ, ПАРК, ПРИНЦЕСИ С РОЛКИ

Даниела Костова

16.04.2021 - 29.05.2021

Даниела Костова. Долорес парк в Сан Франциско, 2020

Даниела Костова. Долорес парк в Сан Франциско, 2020

Даниела Костова. Домино парк в Бруклин, 2020, фотография Марсела Виноград

Даниела Костова. Домино парк в Бруклин, 2020, фотография Марсела Виноград

Даниела Костова. Принцеска Красота, 2020, видео, надуваеми обекти, колекция на Лео Келбс

Даниела Костова. Принцеска Красота, 2020, видео, надуваеми обекти, колекция на Лео Келбс

Даниела Костова. Принцеска Красота, 2020, видео, надуваеми обекти, колекция на Лео Келбс

Даниела Костова. Принцеска Красота, 2020, видео, надуваеми обекти, колекция на Лео Келбс

Куратор: Илина Коралова

Самостоятелната изложба на Даниела Костова представя три творби, които са създадени между февруари 2020 и февруари 2021. Времевият отрязък е важен, защото, както казва самата художничка: „Имам чувството, че времето през тази година за мен едновременно спря, сви се и се разду неимоверно. И в този смисъл, изложбата в „Структура“ представлява моята лична перспектива към един особен, странен, дори налудничав момент.“

„Бури, парк, принцеси с ролки“ не без ирония отразява парадоксите на (само)изолацията и осъзнаването важността на социалния контакт; на (само)ограниченията и засиленото желание за тяхното премахване. В един по-широк контекст Даниела Костова изследва границите на позволеното и преминаването отвъд тях, взаимодействието между ред и хаос и как те взаимно се подхранват.

Център на изложбата е създадената специално за галерията инсталация “Déjà vu. Ресторант”. Работата се състои от фотографии по стените и пода, изобразяващи сцени, заснети основно в обществен парк. Изходното изображение е намерена в интернет снимка на хора, правещи пикник на поляна, в маркирани от властите кръгове, така че да са на достатъчно разстояние едни от други. За художничката тази ситуация сама по себе си е още по-парадоксална. В противоречие с досегашната тенденция – в интимната сфера на дома човек да е независим от регулациите на обществените пространства, природата и откритите места изведнъж придобиват статус на „свободни“. Илюзия, при наличието на засилен контрол и на практика строго моделиране и модулиране на тези пространства. Повтарящ се елемент в инсталацията са окръжностите – метафори на цикличността, с която кризи от различно естество връхлитат човечеството: политически, икономически, социални, природни…

На фона на парковите композиции в залата са разположени маси с по два стола. По средата на масите са поставени полупрозрачни прегради, в които седящите виждат собственото си отражение, насложено върху образа на човека отсреща. Скулптурната инсталация е репродукция на работата на Даниела Костова “Déjà vu”, показана на фестивала Underground II в НДК през 1998 г. Творбата изведнъж е придобила актуално значение близо 25 години след създаването й, като в разширения вариант тя е и опит затвореното пространство на галерията да се отвори, стените да станат „прозрачни“, „вътре и вънка“, „частно и публично“ да разменят местата си.

Две творби рамкират централното произведение в изложбата. В тях главните герои са деца – мотив, често присъстващ в работите на Даниела Костова. В „Бурите отвътре“, отново в техниката на фотоколажа, е интерпретиран цитат, прочетен в списание „Ролинг Стоунс“: „Ако мислиш, че бурите отвън са страшни, почакай да видиш бурите отвътре“, свързан с чувството за тревожност, наблюдавано от психолози у децата, конфронтирани с промените в околната среда, причинени от възрастните. Тревожност, породена от усещането за безсилие. Решена в черно-бяло, статична, тази творба е в контраст с видеоинсталацията „Princess Beauty“ („Принцеска Красота“). В нея същите деца играят, лудуват, правят обратното на това, което се изисква и очаква от тях. В действителност, тяхното поведение се формира от ранна възраст, налага им се да приемат стереотипи, социални условности и ограничения. Но в „Принцеска Красота“ те все още могат да бъдат самите себе си, да объркват реда, да създават безредие и поне в един кратък момент да са наистина свободни.

Национален фонд култура: „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата“

Изтегли

Изображения