Реконструкции на предстоящото

Красимир Терзиев

02.02.2022 - 12.03.2022

Красимир Терзиев. Разходка в галерията, 2022, компютърно генерирано видео, 4К, звук

Красимир Терзиев. Разходка в галерията, 2022, компютърно генерирано видео, 4К, звук

Красимир Терзиев. Горели столове, 2022, модифицирани черни пластмасови столове

Красимир Терзиев. Горели столове, 2022, модифицирани черни пластмасови столове

Красимир Терзиев. Кой се страхува от другата страна, 2022, акрил върху гърба на зебло

Красимир Терзиев. Кой се страхува от другата страна, 2022, акрил върху гърба на зебло

Красимир Терзиев е известен със своя интердисциплинарен подход, който му позволява да анализира настоящето от различни гледни точки и да поставя въпроси, свързани с политика, история, култура. Използвайки средствата на рисунката, живописта, видеото, фотографията, инсталацията и скулптурата, той разглежда проблемните зони от множество страни в опит да достигне възможните им измерения. Поради същата причина в своите работи художникът не се застоява на планетата Земя, а често се отправя към непознати светове в търсене на отговори. Реалността се превръща във фикция, а космосът се приближава и се превръща в алтернатива на нескончаемите драми на земята.

В центъра на настоящата изложба е компютърно генерираното видео „Разходка в галерията“. Базирайки се на ентропията (втори закон на термодинамиката), според който всички подредени неща в природата се стремят към разрушаване, към хаос, авторът ни представя пространството на галерията в един предполагаем бъдещ момент на напреднала ентропия.

В изложбата влизат различни руини, като че ли резултат от процесите на ентропия с разнообразен произход. Включени са цикъл фотографии, които представят разходки в безтегловно състояние в реконстуираното виртуално пространство на дома на художника. 3D моделът на мястото, превърнало се в единственото убежище, в съвременния Ноев ковчег по времето на ограниченията и призивите за ненапускане на дома, свързани с Ковид-19, представя тази подвластна на законите на ентропията крепост. Ежедневни обекти, като пластмасови столове за градината, са модифицирани. Разпознаваме предметите и местата, но усещаме и невидимата сила на космическия натиск, който ги отнема от нас.

Множество обекти-образи са обвивки без плътност и отпращат към спецификите на материалното и фантазменото пространство, към двойници, дежа-ву, миражи и призраци. В изложбата присъства покривало на кола, което покрива липсата на кола. Уличното осветление на София изпълнява клубен ритъм. Вратата на вагон на влак се отваря и затваря автоматично без да се виждат движещи се фигури, провокиращи това. Часовник изпълнява зациклил „танц“ от няколко секунди.

Твърдото, солидното, устойчивото отсъства. Красимир Терзиев внася елементи на случайност и експеримент – живописта се случва „сама“, разчитайки на пробивната сила на боята, нанесена на задната страна на платното; рисунките са създадени от камшични удари на натопен в цвят конец по повърхността на листа, което не осигурява пълен контрол. Всички тези елементи отварят пространство за въображението и неговите очевидности.

– – –

Красимир Терзиев e роден през 1969 в Добрич, България. Живее и работи в София. Има докторска степен по Културната антропология от Софийския университет (2012 г.) и магистърска степен по живопис от Националната художествена академия, София (1997). През 2011г. получава Наградата за съвременно българско изкуство „Unlimited“, а през 2007 – Наградата на Гауденц Руф за ново българско изкуство. Творбите му са част от колекциите на Centre Pompidou/MNAM, Париж; Arteast 2000+ Collection, Moderna Galerija, Любляна; Art Collection Telekom, Бон; Софийска градска художествена галерия, София; Kunstsammlung Hypovereinsbank, Мюнхен; колекция Gaudenz B. Ruf; Артпроджект Депо; колекция Дана и Георги Войнов, колекция Владимир Илиев и др.

С подкрепата на програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“.

Изображения