Игра с нищото

Боряна Петкова и Михаил Михайлов. Игра с нищото

Боряна Петкова и Михаил Михайлов. Игра с нищото

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 65х50 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 50х65 см

Боряна Петкова. Достигаш ли?, 2020, молив върху хартия, 50х65 см

Михаил Михайлов. Прах при прахта#96, 2020, цветен молив върху хартия, 64х46см

Михаил Михайлов. Прах при прахта#96, 2020, цветен молив върху хартия, 64х46см

Михаил Михайлов. Прах при прахта#101, 2020, цветен молив върху хартия, 138х138см

Михаил Михайлов. Прах при прахта#101, 2020, цветен молив върху хартия, 138х138см

Михаил Михайлов. Прах при прахта#107, 2020, цветен молив върху хартия, 138х138см

Михаил Михайлов. Прах при прахта#107, 2020, цветен молив върху хартия, 138х138см

Михаил Михайлов. Мухъл (Прах при прахта)#3, 2020, цветен молив върху хартия, 138х69 см

Михаил Михайлов. Мухъл (Прах при прахта)#3, 2020, цветен молив върху хартия, 138х69 см

Михаил Михайлов. Мухъл (Прах при прахта)#4, 2020, цветен молив върху хартия, 138х69 см

Михаил Михайлов. Мухъл (Прах при прахта)#4, 2020, цветен молив върху хартия, 138х69 см

Михаил Михайлов. Лопата#8, 2019, обект, 45х27 см

Михаил Михайлов. Лопата#8, 2019, обект, 45х27 см

Боряна Петкова. BMPZ, 2020, обект, 170х56х51 см

Боряна Петкова. BMPZ, 2020, обект, 170х56х51 см

Боряна Петкова. 31:41:07, 2020, перформативна рисунка, видео, инсталация, вариращи размери

Боряна Петкова. 31:41:07, 2020, перформативна рисунка, видео, инсталация, вариращи размери

Михаил Михайлов. Пиедестал #1, 2020, обект, 48х120х60 см

Михаил Михайлов. Пиедестал #1, 2020, обект, 48х120х60 см

Михаил Михайлов. Пиедестал #2, 2020, обект, 137х40х60 см

Михаил Михайлов. Пиедестал #2, 2020, обект, 137х40х60 см

Боряна Петкова и Михаил Михайлов са двама автори, чиито пътища се засичат не само заради сходната съдба на художници-емигранти (живеят съответно в Париж и Виена), но и заради общите интереси за начина, по който функционира и се развива художествената творба. Задълбоченият и едновременно с това минималистичен подход определя творчеството и на двамата.

Б. Петкова изследва границите на съществуването като експериментира със собственото си тяло, за да определи до каква степен ограниченията са реални и до каква могат да бъдат преодолени. М. Михайлов също се интересува от бариерите, които съзнанието поставя пред нас, като често въвлича и други хора в пърформативни действия, за да проследи техните реакции и да ги застави и те самите да ги изследват. Двамата автори се „срещат“ и в интереса си към рисунката – тази най-класическа и първична техника, чрез която изразяването може да достигне максимални нива на искреност.

В изложбата, подготвена специално за пространството на галерия Структура, Петкова и Михайлов представят тази естествена симбиоза чрез поредица от работи, които съществуват самостоятелно, но едновременно с това си взаимодействат по категоричен начин (наранено платно/капещо платно, рисунки долу/горе, обекти, функциониращи само с присъствие на двама души – въртящи се пейки от двама/метални стойки с вградени стъкла от очила на различни хора, с помощта на които изложбата може да бъде видяна през чужди очи).

Изложбата включва рисунки, обекти, книга от рисунки на двамата художници, видео – абсурден опит за физическото сливане между авторите. Тя насочва вниманието на зрителите към незабележими на пръв поглед неща (прах, обикновена линия с молив), като им придава ново значение и смисъл.

Названието на изложбата Игра с нищото е формирано, като всеки един е предложил дума, която ясно и категорично е свързана с работата му.

Повече за работите на Боряна Петкова (р. 1985) и Михаил Михайлов (р. 1978) можете да прочетете в разговорите с тях:

Пипай само с очи. Мария Ксиполопулу разговоря с Боряна Петкова

За разликата между истинския и нарисувания прах. Мария Василева разговаря с Михаил Михайлов

Изложбата се осъществява с подкрепата на Австрийско посолство София.

 

 

 

Изображения