Монолози и молитви

Филип Попов

12.01.2021 - 02.02.2021

Oxygen Dreams 4, 2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 61 x 61 см

Oxygen Dreams 4, 2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 61 x 61 см

Philip Popoff. Colouroid, 2019-2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 103 x 143 cm

Philip Popoff. Colouroid, 2019-2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 103 x 143 cm

Erotonin, 2019-2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 143 x 103 см

Erotonin, 2019-2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 143 x 103 см

Oxygen Dreams 3, 2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 61 x 61 см

Oxygen Dreams 3, 2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 61 x 61 см

Philip Popoff. Green Confession, 2019-2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 103 x 143 cm

Philip Popoff. Green Confession, 2019-2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 103 x 143 cm

Philip Popoff. Oxygen Dreams 2, 2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 61 x 61 cm

Philip Popoff. Oxygen Dreams 2, 2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 61 x 61 cm

Hard Limit, 2019-2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 143 x 103 см

Hard Limit, 2019-2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 143 x 103 см

Philip Popoff. Just a Dream, 2019-2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 103 x 143 cm

Philip Popoff. Just a Dream, 2019-2020, author's print with archival inks on 360 g 100% cotton paper, 103 x 143 cm

Natural History, 2019-2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 143 x 103 см

Natural History, 2019-2020, авторски отпечатък с архивни мастила върху 360г 100% памучна хартия, 143 x 103 см

Серията „Монолози и молитви“ от 2019-2020 г. обединява досегашните търсения на автора и като че ли включва всичко, което го е вълнувало до тук. Въздействието на работите се получава от контраста между две усещания. От една страна, хоризонталните полета, силната цветност, декоративното излъчване и повтарящите се мотиви приличат на старинни черги, които смесват елементи от различни фолклори. От друга, стройните военни редици и натрапчиво повтарящите се геометрични фигури са като от футуристичен филм, който вече се е случил. Топлотата на първото се противопоставя на хладната прецизност на второто. Отделните образи са динамични и живи, но от друга страна са хербаризирани, изсушени, превърнати в паметник на самите себе си. Разказът на художника се движи между жизнерадостното и зловещото. Опитът светът да изглежда подреден и организиран не може да прикрие противоречията и усложнените взаимоотношения.

Графичният лист наподобява съвременна електронна платка, но ни напомня и древни цивилизации. Цветността е силна, директна и оптимистична. Зад този оптимизъм обаче се крие и известна тревога – хората са се превърнали в сигли; те не доминират, а са просто част от всички технологични елементи. Роботизираната визия се „затопля“ от декоративно-приложната цветност, препращаща ни към народните занаяти и историческите натрупвания. Те служат като гарант за вечност и обещават, че няма да позволят най-лошите предвиждания за бъдещето на човечеството да се случат. Молитвите в заглавието са и за това.

Филип Попов създава своите произведения в компютъра, използвайки метода на векторната графика.

Национален фонд култура: „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата“

 

 

Изтегли

Изображения