Кей Волковиак

Изложби

КОЛКО СКОРО Е СЕГА?
Антони Райжеков, Биргит Грашопф, Боряна Венциславова, Димитър Солаков, ...
куратори: Валтер Зайдл и Мария Василева

27.09.2022 - 29.10.2022