Гравитация

Симеон Симеонов

куратор: Мария Василева

10.05.2018 - 09.06.2018

Симеон Симеонов. Без заглавие, 2018, акрил върху платно,142 х 210 см

Симеон Симеонов. Без заглавие, 2018, акрил върху платно,142 х 210 см

Според закона за гравитацията между всеки два обекта с маса има взаимодействие, от което следва, че отделният обект изпитва привличане едновременно към всички останали обекти и на свой ред ги привлича. Симеон Симеонов се интересува както от физическия, така и от философския аспект на гравитацията и съществуването във Вселената.

Триизмерността на скулптурната форма е силно податлива на универсалното притегляне. Експериментите на автора с латекс и боя оставят формата на естествените сили, които я моделират по свой начин. Намесата на скулптора е относителна.