Камера

Симеон Симеонов

28.05.2020 - 13.06.2020

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Камера, 2020, рисунки(детайл)

Симеон Симеонов. Глава II, 2020, гипс, полиуретан, полипропилен

Симеон Симеонов. Глава II, 2020, гипс, полиуретан, полипропилен

#Изложба-В-Изложбата

Симеон Симеонов винаги се е интересувал от класиката и възможността тя да бъде „събудена“ за нов прочит, далеч от комерсиалността на рекламата. Миналите постижения в изкуството са символ на цивилизационните натрупвания на човечеството въобще, образ на постигнатото, но и на отношението ни към него.

В новата си инсталация Симеон Симеонов отново поставя миналото и настоящето в огледален сблъсък. Авторът изхожда от една от най-класическите форми – тази на скулптурната глава, и я осъвременява, като използва крехки материали (гипс) и анти-материали (найлонови пликчета). Контурът на формата е запазен, но излъчването е изцяло променено.

Названието Камера ни препраща към обособените помещения в древните гробници, които съхраняват най-ценните притежания. Референциите продължават в рисунката на стената, събрала разпознаваеми знаци от различни епохи. Историческото време и географските територии са преодолени. Те са само рамка, в която трябва да се възприема образът. Разфокусиран, разложен, резултат на собствената ни разрушителна дейност, която обаче засяга не само днешния ден, но и вчерашния, и утрешния.

Симеон Симеонов (р. 1962, с. Дропла, община Балчик, живее в София) завършва Националната художествена академия през 1999, където в момента е главен асистент в катедра „Рисуване“. Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства.

 

 

Видео