Камера

Симеон Симеонов

28.05.2020 - 13.06.2020


#Изложба-В-Изложбата

Симеон Симеонов винаги се е интересувал от класиката и възможността тя да бъде „събудена“ за нов прочит, далеч от комерсиалността на рекламата. Миналите постижения в изкуството са символ на цивилизационните натрупвания на човечеството въобще, образ на постигнатото, но и на отношението ни към него.

В новата си инсталация Симеон Симеонов отново поставя миналото и настоящето в огледален сблъсък. Авторът изхожда от една от най-класическите форми – тази на скулптурната глава, и я осъвременява, като използва крехки материали (гипс) и анти-материали (найлонови пликчета). Контурът на формата е запазен, но излъчването е изцяло променено.

Названието Камера ни препраща към обособените помещения в древните гробници, които съхраняват най-ценните притежания. Референциите продължават в рисунката на стената, събрала разпознаваеми знаци от различни епохи. Историческото време и географските територии са преодолени. Те са само рамка, в която трябва да се възприема образът. Разфокусиран, разложен, резултат на собствената ни разрушителна дейност, която обаче засяга не само днешния ден, но и вчерашния, и утрешния.

Симеон Симеонов (р. 1962, с. Дропла, община Балчик, живее в София) завършва Националната художествена академия през 1999, където в момента е главен асистент в катедра „Рисуване“. Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства.

 

 

Видео