Юлий Таков. Дългото пътешествие

23.05.2020 - 27.06.2020

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.1

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.1

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.2

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.2

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.3

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.3

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.4

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.4

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.5

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.5

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.6

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.6

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.7

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.7

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.8

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.8

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.9

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.9

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.10

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.10

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.11

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.11

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.12

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.12

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.13

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.13

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.14

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.14

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.15

Юлий Таков. Дългото пътешествие, акварел.15

#Изложба-В-Изложбата

В новата серия рисунки, създадена през месец април 2020 г., Юлий Таков поставя в центъра художника (или себе си) и представата за значимостта на неговите занимания. От една страна, подобно усещане е важно за оцеляването на твореца, а от друга – създава у него романтична представа за собственото му съществуване.

Ситуацията на изолация по време на световна пандемия задълбочава тези усещания. Наред с по-осезаемите страхове, като компенсаторен механизъм се появява оптимизмът и размерът на мечтите се уголемява.

В акварелните рисунки Творецът (не случайно с дълга бяла брада, напомняща на Бог Саваот) „плува“ из пространството на вселената и размахва своя основен инструмент – четката. Нейните хиперболизирани размери напомнят различни спортни уреди, с които като че ли художникът иска да постигне рекорди и да подчини света. Пейзажът се сменя, денят се редува с нощ, но за „атлетическите дисциплини“ няма почивка. Четката е и копие, с което да се завладяват територии или да се побеждават собствените страхове. Атлетичната фигура на художника напомня (макар и с известна ирония) древногръцките статуи и теориите на Поликлет за постигане на съвършенство.

В няколко рисунки от серията Юлий Таков повтаря многократно главата на героя. Както споделя и самият той: „От една страна художникът е в обществото между себеподобните си и неговата уникалност е поставена под въпрос. От друга, самият той се мултиплицира до безкрай.“ Многозначността и възможностите за различни интерпретации са важни за автора.

 

Юлий Таков е роден през 1971 в  София, където живее и работи. Завършва Националната художествена гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив, 1991, както и Частната художествена академия „Жул Паскин“ в София в класа на проф. Николай Майсторов, 1995. Изложби: „Да можеш да летиш“ (съвместно с Калина Мавродиева), галерия „Ракурси“, София, 2019; „Ловни трофеи“, галерия „Ракурси“, София, 2017; „Ловни трофеи“, галерия „U.P.A.R.K.“, Пловдив, 2014 и др. Участва в групови, международни, национални и кураторски изложби на съвременно изкуство:
„Образ и подобие“, Музей за съвременно изкуство „Зураб Церетели“, Тбилиси, Грузия, 2019; „Проф. Николай Майсторов и ученици“, Национална художествена галерия „Квадрат 500“, София, 2018; „Внимание: прясна боя!“, Софийска градска художествена галерия, 2015 и др. Номиниран е за Наградата за живопис в Национална изложба „Бургас и морето”, градска галерия, Бургас, 2014. Носител е на Трета награда в Националната изложба конкурс на фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, 2004 и на Първа награда за живопис на СБХ на името на Ани Трингова.

 

#Изложба-В-Изложбата се реализира с подкрепата на Столична община, по инициативата „Солидарност в културата”.

#Солидарност_В_Културата