Органична формула

Валентина Шарра

23.11.2023 - 10.01.2024

Валентина Шарра. От хексахедрона (куб, шестостен) до кръста -> насърчаване на стабилността, 2023, метал, 36 х 27 х 24 см

Валентина Шарра. От хексахедрона (куб, шестостен) до кръста -> насърчаване на стабилността, 2023, метал, 36 х 27 х 24 см

Валентина Шарра. От икосаедъра (двадесетостен) до акулата -> да си активен в живота, но със съвест и отговорност, 2023, метал, мрамор, 200 х 100 см

Валентина Шарра. От икосаедъра (двадесетостен) до акулата -> да си активен в живота, но със съвест и отговорност, 2023, метал, мрамор, 200 х 100 см

Valentina Sciarra. From the Octahedron to the Black Crane Dance -> Dance of Love 2023, metal, marble, 110 х 135 сm

Valentina Sciarra. From the Octahedron to the Black Crane Dance -> Dance of Love 2023, metal, marble, 110 х 135 сm

Валентина Шарра. От додекаедъра (дванадесетостен) до рака -> алегория на пътя в живота, 2023, метал, мрамор, 150 х 300 см

Валентина Шарра. От додекаедъра (дванадесетостен) до рака -> алегория на пътя в живота, 2023, метал, мрамор, 150 х 300 см

Валентина Шарра. 20232024, 2023, метал, 160 х 445 х 90 см

Валентина Шарра. 20232024, 2023, метал, 160 х 445 х 90 см

Валентина Шарра. От тетраедъра (триъгълна пирамида) до огъня -> за периодично регенериране на природата, 2023, метал, керамика, 60 х 60 х 30 см

Валентина Шарра. От тетраедъра (триъгълна пирамида) до огъня -> за периодично регенериране на природата, 2023, метал, керамика, 60 х 60 х 30 см

Валентина Шарра. Съхраняване на плодовитостта, 2023, керамика, месинг, диаметър 45 см

Валентина Шарра. Съхраняване на плодовитостта, 2023, керамика, месинг, диаметър 45 см

Валентина Шарра. Erotica Mente, 2023, керамика, вариращи размери

Валентина Шарра. Erotica Mente, 2023, керамика, вариращи размери

Валентина Шарра. Erotica Mente, 2023, керамика, детайл

Валентина Шарра. Erotica Mente, 2023, керамика, детайл

Валентина Шарра. Erotica Mente, 2023, керамика, детайл

Валентина Шарра. Erotica Mente, 2023, керамика, детайл

Валентина Шарра. Домино#1 ОТКЪДЕ ИДВАМЕ?, 2023, керамика, месинг, 15 х 25 х 12 см

Валентина Шарра. Домино#1 ОТКЪДЕ ИДВАМЕ?, 2023, керамика, месинг, 15 х 25 х 12 см

Валентина Шарра. Домино#2 КОИ СМЕ НИЕ?, 2023, керамика, месинг, 15 х 25 х 12 смValentina Sciarra. Domino#2 WHO ARE WE?, 2023, ceramic, brass 15 х 25 х 12 сm

Валентина Шарра. Домино#2 КОИ СМЕ НИЕ?, 2023, керамика, месинг, 15 х 25 х 12 смValentina Sciarra. Domino#2 WHO ARE WE?, 2023, ceramic, brass 15 х 25 х 12 сm

Валентина Шарра. Домино#3 КЪДЕ ОТИВАМЕ?,  2023, керамика, месинг, 15 х 25 х 12 см

Валентина Шарра. Домино#3 КЪДЕ ОТИВАМЕ?, 2023, керамика, месинг, 15 х 25 х 12 см

В изложбата Валентина Шарра продължава изследването на формулите – тези кратки условни изрази, прилагани в науката, за да онагледят връзките между елементите и по този начин да структурират познанието. Шарра извежда научните конструкции отвъд конвенционалното им значение и ги разширява до експресивни и семантични измерения. Като използва символи, репрезентиращи абстрактни понятия, тя създава органични формули, надхвърлящи научната стойност и посочващи фините природни зависимости, които са в основата на света.

Изложбата се развива в две основни линии: създаването на нови органични формули, способни да обяснят реалността чрез използване на творчески подход към знанието, и изследването на символни скулптури, имащи за цел да изразят добре познати понятия и явления, част от съвременния ни живот, които все още нямат общо разпознаваема визуална репрезентация. Шарра навлиза в богатата история на символите, като прави паралели между древната философия, сакралната геометрия и съвременните художествени изразни средства, изследвайки ролята им за разбирането на хармонията на Вселената.

В тази поредица от творби Шарра остава вярна на своя скулптурен език, който следва определена алхимична логика. При нея цялостното въздействие на обекта се изгражда не само от формата му, но и от комбинацията от материали и текстури, връзката им с първичните елементи (земя, огън, вода и въздух) и символичната им употреба. Сливайки фантастичното и въображаемото с научни и физически изследвания, нейните скулптури вдъхват живот на видимите нереалности, които се материализират и са принудени да се подчинят на същите природни закони като нашите тела, което ги прави съотносими и разбираеми. По този начин Шарра набляга на способността на скулптурата не само да отразява реалността, но и да формира и направлява начина на мислене, променяйки възприятието ни за заобикалящата среда и допринасяйки за общото творческо познание.

***

Валентина Шарра е родена през 1983 г. в Рим. След магистърска степен по право и множество специализирани курсове по фотография тя получава дипломата си с отличие през 2013 г. в Академията за изящни изкуства в Рим с дипломна работа на тема „Les espaces en friches“ („Пустеещи земи в градското пространство“), написана по време на програмата за обучение във Villa Arson, Ecole nationale supérieure d’art в Ница, Франция. Понастоящем живее и работи в София, където през 2018 г. завършва магистърска степен по скулптура в Националната художествена академия.

Нейните творби са интервенции на място, които преминават от фотография към инсталация, от скулптура към звук; някои от тях са постоянни творби в публични пространства или в природни обекти, включително “Acqua Non Potabile”, пластмасов фонтан за конкретно място, поръчан от Българския фонд за жените за Европейска столица на културата Пловдив 2019; „Пътеката на трептящите камъни“, наземно художествено произведение в скалите край Струпаница, Луковит; “Vita” в Националния парк Мурджия, Италия; “Entre terre et ciel”, постоянна инсталация на входа на болница Арше в Ница, Франция.

От 2016 г. насам тя провежда специфично изследване за каменната скулптура, при което начинът на действие не е насочен към оформяне-лепене-придаване на форма на камъка, а фокусът е върху израстването-изграждането или трансфигурирането на потенциала на самия камък. Скулптурите й са пряко следствие от първоначалната форма или от геоложкия строеж на камъните. Всеки камък е избран заради способността му да внушава и заради способността му да се превръща.

През 2019 и 2018 г. Валентина Шарра е подкрепена от Програмата за подкрепа на наградата „Гауденц Б. Руф“. През 2020 г. получава стипендия в Akademie Schloss Solitude, Щутгарт в рамките на Източноевропейската програма за обмен.

 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Изображения