Гравитация

Симеон Симеонов

куратор: Мария Василева

10.05.2018 - 09.06.2018

Симеон Симеонов. Без заглавие, 2018

Симеон Симеонов. Без заглавие, 2018

Изложбата се осъщестествява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф“

Изтегли

Изображения