Гравитация

Симеон Симеонов

куратор: Мария Василева

10.05.2018 - 09.06.2018

Симеон Симеонов. Без заглавие, 2018

Симеон Симеонов. Без заглавие, 2018

Симеон Симеонов. Без заглавие, 50x60 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 50x60 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 60x110 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 60x110 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 70x60 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 70x60 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 73x60 см.

Симеон Симеонов. Без заглавие, 73x60 см.

Изложбата се осъщестествява с подкрепата на наградата „Гауденц Б. Руф“

Изображения

Видео