Синята Вълна

Валентина Шарра

27.11.2021 - 27.11.2021

Валентина Шарра. Синята вълна, 2021, книга игра

Валентина Шарра. Синята вълна, 2021, книга игра

Валентина Шарра. „Синята вълна“ – представяне на книгата-игра и дискусия с Валентина Шарра, Виктория Стайкова и Светлозар Желев
събота, 27 ноeмври, 16:30 – 19:00
Част от изложбата „Сълзи без тъга“
„Нещо странно има днес, какво ли е?
Нищо, отговарям си.
Започвам да чета тази книга
на глас,
сам в полумрака.
Осветени са само изписаните страници.
Знаех, че ще трае броени минути,
като първо завъртане на въртележката.
Знам, че ще мога пак да я чета.
Но не безкрайно.“
„Синята вълна“ е книга-игра, написана от Валентина Шарра и придружена от графики, създадени от Виктория Стайкова по авторските първоначални рисунки към проекта. Направена като сложен обект, книгата олицетворява вярванията на Шарра, че играта е ключов елемент в приемането на концепцията за смъртта.
Книгата-игра е част от изложбата „Сълзи без тъга“ – проект, създаден специално за галерия Структура, посветен на смъртта като продължение на живота. Неудовлетворена от нейното отричане, неприемане и неразбиране, Валентина Шарра се опитва да възстанови връзката между отделните елементи на космическия цикъл, такава каквато е съществувала още в древните култури.
Шарра базира изследването си на исторически позовавания, които доказват мъдростта по отношение на възприемането на смъртта. Изградените системи от вярвания и ритуали подпомагат процеса на дълбоко и спокойно проникване в смисъла съществуването на земята и пътешествието на душата отвъд границите на телесното
Книгата е в тираж от 100 подписани цветни копия (50 бълг. + 50 англ.).

Изображения