Арт Коридор #1

21.03.2022 - 20.09.202209.2022/

„Lines of Deconstruction“  изложба на Стела Василева
16 септември – 18 септември,  16:00 –  21:00 часа

Откриване: 15.09. 2022 г. от 18:00 ч
Гайдед тур и нетуъркинг: 17 септември, от 16:00 ч

roam, Lindenstraße 91, 10969 Берлин

Нашият свят се състои от триизмерни структури, но светлината върху тях определя формите, които възприемаме. Българската художничка Стела Василева следва геометричните дефиниции на градския пейзаж в търсенията си между остротата на ръбовете и ефимерните моменти на променящите се контури. Наличието на светлина се отразява в тоновете на сенките, които размиват границите между последователност и временност.

Василева наблюдава тези диалози и ги улавя в чувствителни и крехки рисунки. Обратно в студиото, сложни стъклени скулптури, включително намерени предмети от дългите й разходки из града, изследват взаимодействието на конструкции и светлина във феноменологично измерение. Василева ни кани да експериментираме с възприятията си чрез нейните обекти, да следваме формите и да се изгубим в многопластовите варианти на структурите и техните изяви.

Съвместно с фондация „Лъчезар Цоцорков“.
Снимки от Андреас Баудиш

07.2022/

Жури в състав: Венета Андрова, Марта Джурина, Мария Василева, Борис Костадинов и Ottjoerg A.C. определи първия български резидент в ROAM, Берлин и това е Стела Василева. Честито!

03.2022/

Галерия Структура и Фондация Лъчезар Цоцорков

обявяват своя нов съвместен проект

АРТ КОРИДОР

– резидентни програми за български художници в чужбина

Осъзнавайки важността на международното сътрудничество и интегрирането на българското изкуство на световната културна сцена, двете организации започват дългосрочен проект, който има за цел да позиционира постиженията на съвременните ни художници в глобален контекст и да им даде максимална видимост.

Първата резиденция ще се осъществи през м. август-септември т.г. и ще бъде с продължителност един месец. Партниращата организация ROAM, Берлин (https://www.roam-space.eu) се ангажира с настаняването и грижите за българския творец, с детайлното му запознаване с публиките и институциите, свързани с художествената сцена в Германия и с провеждането на изложба в края на резиденцията. Тази програма е в отговор на вече започналото партньорство между галерия „Структура“ и Гьоте-институт България, според което трима германски художници ще бъдат в София в рамките на текущата година.

Всички разноски по пребиваването се покриват от Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Кандидатите трябва да изпратят свое портфолио на английски език във формат pdf на адрес: structuragallery@gmail.com. Необходимо е то да включва и мотивация за резиденцията в обем до 120 думи.

Резиденцията е насочена към художници с българско гражданство, постоянно пребиваващи в България.

Решението ще бъде взето от международно жури от експерти.

Срок за подаване на документите: 10 април 2022

Лого: Димитър Трайчев

Изображения