Нина Ковачева и Валентин Стефанов

Информация

Разговор на Нина Ковачева и Валентин Стефанов с Мария Василева

Изложби

OFF AND ON and on and on
Нина Ковачева и Валентин Стефанов

22.12.2021 - 22.01.2022

Форми на съвместно съществуване
Бистра Льошевалие, Бора Петкова, Борис Делчев, Викенти Комитски, ...
куратор Мария Василева

19.12.2017 - 20.01.2018