Николай Константинов

Информация

Николай Константинов (р. 1965) завършва Висшето национално училище за визуални изкуства La Cambre в Брюксел през 1995 г. От 1998 г. е асистент, а от 2019 г. професор по Дигитални изкуства 3D в същото учебно заведение. Като автор работи в областта на традиционната и дигиталната скулптура, както и на рисунката. Понастоящем живее и работи в Брюксел.

Изложби

Гледки от ателието и нови работи
Николай Константинов

10.02.2021 - 06.03.2021