Чух трептене на крила през прозореца

Издание към изложбата
ЧУХ ТРЕПТЕНЕ НА КРИЛА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА
в галерия Структура март 2021

Съставител и редактор: Мария Василева
Автори: Мария Василева, София Грънчарова, Марта Джурина, Мария Налбантова
Превод на английски: Петър Цанев
Дизайн: С.Г., М.Д., М.Н.
Печат: illusion&neoprint
ISBN 2603-4484

Copyright © 2021 Галерия Структура. Всички права запазени.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Вестникът се разпространява безплатно в галерия Структура.

Можете да свалите вестника ЧУХ ТРЕПТЕНЕ НА КРИЛА ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА в PDF формат от ТУК