КОЛКО СКОРО Е СЕГА?

Издание към изложбата
HOW SOON IS NOW?
в галерия Структура септември/октомври 2022

Автори: Мария Василева, Валтер Зайдл
Дизайн: НОЛ
Печат: illusion&neoprint
ISBN 2603-4484

Copyright © 2022 Галерия Структура. Всички права запазени.

С изключителната подкрепа на Австрийско посолство, София.

Вестникът се разпространява безплатно в галерия Структура.

Можете да свалите вестника КОЛКО СКОРО Е СЕГА? в PDF формат от ТУК.