ИЗКУСТВО И ПОЛИТИКА – КОНФРОНТАЦИИ И СЪЖИТЕЛСТВА

Издание към изложбата
ИЗКУСТВО И ПОЛИТИКА – КОНФРОНТАЦИИ И СЪЖИТЕЛСТВА
в галерия Структура октомври/декември 2020

Съставител: Мария Василева
Автори: Мария Василева, Ойген Коерлибер
Превод на английски: Мария Василева
Дизайн: НОЛ
Печат: illusion&neoprint
ISBN 2603-4484

Copyright © 2020 Галерия Структура. Всички права запазени.

Вестникът се разпространява безплатно в галерия Структура

Можете да свалите вестника в PDF формат от ТУК