Тези междинни неземни светове, които изпълват моето същество

Издание към изложбата
ТЕЗИ МЕЖДИННИ НЕЗЕМНИ СВЕТОВЕ, КОИТО ИЗПЪЛВАТ МОЕТО СЪЩЕСТВО
в галерия Структура Ноември/Декември 2022

Автори: Мария Василева, Мари Чивиков
Дизайн: НОЛ
Печат: illusion&neoprint
ISBN 2603-4484

Copyright © 2021 Галерия Структура. Всички права запазени.

Национален фонд култура:“Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата“.
Вестникът се разпространява безплатно в галерия Структура

 

Вестникът ТЕЗИ МЕЖДИННИ НЕЗЕМНИ СВЕТОВЕ, КОИТО ИЗПЪЛВАТ МОЕТО СЪЩЕСТВО в PDF формат можете да свалите от ТУК