Монолози и молитви

Издание към изложбата
МОНОЛОЗИ И МОЛИТВИ
в галерия Структура януари/февруари 2021

Съставител: Мария Василева
Автори: Мария Василева, Филип Попов
Превод на английски: Петър Цанев
Дизайн: НОЛ
Печат: illusion&neoprint
ISBN 2603-4484

Copyright © 2021 Галерия Структура. Всички права запазени.

Национален фонд култура:“Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в сферата на изкуствата“.

Вестникът се разпространява безплатно в галерия Структура

Можете да свалите вестника в PDF формат от ТУК