Мисловен експеримент

16.02.2023 - 31.12.2023

Аксиния Пейчева

Аксиния Пейчева

Структура Project Room е обособено пространство в галерията, посветено на показването на млади автори. Избран с конкурс куратор до 35 г. ще реализира 4 изложби в рамките на една година. Инициативата е подкрепена от Национален фонд Култура.

Тази година конкурсът за куратор спечели Аксиния Пейчева. Очаквайте първата изложба през юни. Тук ви запознаваме с куратора и основните аспекти на идеята, която предстои да бъде развита.

Терминът „Мисловен експеримент“ описва опит, който „проверява“ валидността на дадена теория в търсенето на конкретен (или в случая възможно абстрактен) отговор. Проектът се състои в провеждането на серия от неформални разговори, в които художник разговаря с експерт в дадена научна сфера. Това създава един своеобразен поток от информация, който може да повлияе (или не) на последващото създаване на художествен продукт, представен в самостоятелна изложба в Структура Project Room.

Разговорите се случват при определени правила, които на практика са напълно условни, като целят единствено да поставят страните в състояние, в което между тях да се създаде обмен – на идеи, на концепции, на посоки на мисълта.

След провеждането на разговорите, художникът продължава работата по самостоятелна изложба, която бива (или не) повлияна от обсъждането.

Експериментът е възможно да бъде обявен за успешен при хармонично или дисхармонично ниво на комуникация. В същите случаи е възможно той да бъде обявен и като неуспешен.

––––––––––––––

Аксиния Пейчева (р. 1990 г., Кюстендил, България) живее и работи в София. Завършва специалност „Стенопис“ в НХА. Придобива образователно-научна степен доктор в НХА (2019), в момента е преподавател в специалност „Стенопис“, НХА. Завършва образователната програма за млади художници „Близки срещи – визуални диалози school4artists“ на ИСИ-София (2017). Член е на Института за съвременно изкуство от 2021 г. Сред самостоятелните й изложби са: Анатомия на процеса: Приказка за края” (2022), куратор Васил Владимиров, галерия Структура, София; Приказка за края (2021), галерия Heerz Tooya, Велико Търново, България; Биореконструкция (…на един бъдещ момент) (2019), Галерия ИСИ-София, куратор Недко Солаков, „Картография на травмата” (2018), галерия ИСИ-София, куратор Лъчезар Бояджиев. Нейни творби са показвани на Manifesta 14, Прищина, Косово; галерия Drugomore, Риека, Хърватия; Фестивал Ars Electronica, Австрия.

Фокусът на нейната работа е процесът на „визуален превод“, където тя изследва възможни начини за преместване на части от информация между различни области на знанието – „как една или няколко научни области могат да бъдат комбинирани, за да се отговори на въпрос, важен само за изкуството“. Тя често си сътрудничи с учени, като проектите й са придружени и от теоретична част, резултираща от продължително изследване на определени теми, които включват визуалния превод на музика или болка.