РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПРЕДСТОЯЩОТО

Красимир Терзиев

02.02.2022 - 12.03.2022

Красимир Терзиев. Реконструкции на предстоящото, 2022, видео инсталация

Красимир Терзиев. Реконструкции на предстоящото, 2022, видео инсталация

Призрак във влака, 2022
3:16 мин, HD видео, 9:16 (портрет), звук

Кратка сцена, заснета по случайност в полупразен нощен влак, в който автоматична врата със сензорно задвижване си е изгубила разсъдъка или безплътни същества постоянно влизат и излизат от вагона. Запечатването на гости от отвъдното във визуален образ е един от популярните жанрове на ранната фотография в края на 19-ти в., съспътстващ спиритическите сеанси. Автоматичната врата е по замисъл незабележима, но когато излезе от строя се превръща в Deus ex machina, в MacGuffin, в двигател на мистериозен сценарий.

Призраци на улицата, 2022
0:51 мин, HD видео, 16:9, звук

Кратка сцена, заснета по случайност на улицата в момент, в който системата на уличното осветление проявява рядко чувство за хумор, държейки се като клубно осветление. Кой би забелязал една улична лампа в обичайни условия? Но когато тази лампа има девиантно поведение, придобива присъствие в човешкия свят.

Четири и седем нон-стоп, 2022
2:56 мин, HD видео, 16:9, звук

Кратка сцена, заснета по случайност в момент, в който часовникът у дома отчаяно се опитва да изпълнява обичайното си предназначение, но няма сили за това.