Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА

27.07.2022 - 27.07.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Слушане с разговори: финисаж на ЧЕСТОТИ НА ТРАВМАТА, 27.02.2022

Бихме искали да ви поканим да се присъедините към нас на сесия по групово слушане, последвана от неформален разговор за работа с пространства и техните истории, както и преосмислянето на документални художествени практики.
По време на това събитие ще слушаме албума Dali Muru & The Polyphonic Swarm на едноминната група. Това звуково произведение е аудиоприказка, която пренася слушателите на пътешествие през историята на река Дунав, включваща народни приказки, размисли за едно пътуване и електронна поезия.
Албумът оказва важно влияние върху практиката на артистката Красимира Буцева – чиято практика включва създаване на наративи, разказване на истории на пространства и географии, включително и такива около река Дунав. Събитието е част от нейната изложба „Честоти на травмата“ в Project Room с куратор Васил Владимиров.