Пространствата на сълзи

Станимир Генов

15.05.2023 - 15.06.2023

Станимир Генов. Пространствата на сълзи, 2023, видео стил

Станимир Генов. Пространствата на сълзи, 2023, видео стил

The spaces of tears – Stanimir Genov

Станимир Генов
Пространствата на сълзи
2023
1’31“

Станимир Генов е художник, който разделя (или обединява) творческите си занимания между физическото и виртуалното, между живописта и дигиталното. През последните години той развива проекти, които преливат от едната реалност в другата, и се опитват да обхванат широкото поле от преживявания, които съвременната действителност ни предлага.

Новата му работа е провокирана от триптиха „Сълзи“, 2022, който запечатва деликатни и променящи се душевни състояния в един застинал образ. Художникът доразвива търсенията си чрез виртуална разходка из полетата на смисъла. Различният инструментариум не само му помага да изгради нова работа, но и да навлезе много по-надълбоко в емоцията.

Този интересен експеримент продължава разговора за възможностите на движещия се и на статичния образ. Чрез деликатен и задълбочен анализ Станимир Генов проправя път във все още непроучените полета на виртуалното. Пътешествието, което предприемаме заедно с него, е едновременно технологично атрактивно и силно емоционално.

Проектът е осъществен с подкрепата на НФК, програма „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ“.