Рейчъл Пичей и Пол Мосиг

Информация

Рейчъл Пейчи и Пол Мосиг (родени в Австралия) работят заедно от няколко години, използвайки техники като фотография, видео, текстил, скулптура и намерени обекти. Те изследват взаимоотношенията между хората и средата едновременно от позицията на творци и на куратори. Работите им често изобразяват тях самите, заедно с двете им деца в различна природна среда. Изследват теми като тъга, умора, страхопочитание чрез документиране на полурежисирани човешки дейности, противопоставени на идентичността на определени пейзажи. Тази разнопосочна документация често е показана със създадени и намерени обекти.

 

Изложби

Подривна игра: художниците срещу механизмите за социален контрол
Хлои Ирла, Дейвид Пейдж, Луана Перили, Рейчъл Пичей и Пол Мосиг, ...
куратор: Изабел Галиера

05.09.2018 - 13.10.2018