Модернизъм и авангард. Българската перспектива. Колекция на Николай Неделчев

Каталогът се издава по повод на изложбата
МОДЕРНИЗЪМ И АВАНГАРД. БЪЛГАРСКАТА ПЕРСПЕКТИВА
Колекция на Николай Неделчев
в галерия Структура, София, 30 май – 27 юли 2019

 

 

 

 

Модернизъм и авангард. Българската перспектива. Колекция на Николай Неделчев

Автори: Мария Василева, Николай Неделчев, Ирина Генова, Борис Данаилов, Биляна Борисова
Асистент: Даниела Радева
Коректор: Огняна Георгиева
Превод: Клайв Левиев-Сойер
Фотограф: Цветан Игнатовски
Дизайнер: Надежда Олег Ляхова

Редакционна колегия: д-р Мария Василева, проф. д-р Ирина Генова, доц. д-р Огняна Георгиева - Тенева

Печат: illusion&neoprint
Предпечат: ИНК-111

Copyright © 2019 Галерия Структура. Всички права запазени.

ISBN 978-619-90949-3-8
Цена: 25

Наличен

ORDER