…отклонения…

Каталогът се издава по повод на изложбата на Адриана Чернин
в галерия Структура, София, декември 2017 – януари 2018

 

 

…отклонения…
АДРИАНА ЧЕРНИН

Съставител: Мария Василева
Идея: Адриана Чернин, Мария Василева
Автори: Адриана Чернин, Мария Василева
Коректор: Лора Султанова
Превод: Катерина Попова
Редактор на превода: Марк Босануи
Дизайнер: Надежда Олег Ляхова

Изложбата и каталогът са подкрепени от:
Bundeskanzleramt Österreich
Austrian Embassy Sofia
Das Land Steiermark

Фотокредити: Адриана Чернин: Корица
Галерия Мартин Янда: стр. 15, 16, 19, 20-21, 25, 29, 30, 39
Лена Дайнхардщайн: стр. 33
Анна Контрат: стр. 8, 9
Маркус Вьоргьотер: стр.7, 10-11, 43, 47,48-49, 50, 51

Печат: illusion&neoprint
Предпечат: ИНК-111

Copyright © 2018 Галерия Структура. Всички права запазени.

ISBN 978-619-7004-07-6
Цена: 20

Наличен

ORDER