Сълзи без тъга

Валентина Шарра

05.11.2021 - 04.12.2021

Валентина Шарра. Машина на времето. 2021, скулптура от две части, мрамор, дърво, стомана

Валентина Шарра. Машина на времето. 2021, скулптура от две части, мрамор, дърво, стомана

Проектът на Валентина Шарра – Сълзи без тъга, създаден специално за галерия Структура, е посветен на смъртта като продължение на живота. Неудовлетворена от нейното отричане, неприемане и неразбиране, авторката се опитва да възстанови връзката между отделните елементи на космическия цикъл, такава каквато е съществувала още в древните култури.

Шарра базира изследването си на исторически позовавания, които доказват мъдростта по отношение на възприемането на смъртта. Изградените системи от вярвания и ритуали подпомагат процеса на дълбоко и спокойно проникване в смисъла на съществуването на земята и пътешествието на душата отвъд границите на телесното.

Скулптурната инсталация Машина на времето показва непрекъснатия цикъл между живота и смъртта.

Изображения