Структура Отворени прозорци #1: Биргит Хьолмер

16.04.2022 - 16.06.2022

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Галерия Структура

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша и ул. Неофит Рилски

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша и ул. Неофит Рилски

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, wул. Христо Белчев 6

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, wул. Христо Белчев 6

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, wул. Христо Белчев 6

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, wул. Христо Белчев 6

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша 1

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша 1

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша 1

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша 1

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша 1

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, бул. Витоша 1

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Гранд хотел България, бул. Цар Освободител 4

Структура Отворени прозорци: Биргит Хьолмер, Гранд хотел България, бул. Цар Освободител 4

Биргит Хьолмер е първата художничка от общо трима резиденти по проекта „Отворени прозорци“. Превръщането на витрините на галерия Структура в изложбено пространство цели директен и активен диалог с градската среда и живота навън.
Биргит Хьолмер преобразява прозорците с нейните CUTS – така тя нарича интервенциите, които прави от около 6 години. CUTS e художествен жест, който първоначално се появява като реакция и критика на случващата се в Берлин джентрификация. Облепяйки празни прозорци и витрини без разрешение, Хьолмер коментира променящата се градска и социална среда. За целта тя използва залепващи ленти с различна големина и цвят – отпадъчен материал от печата на стикери, който остава след тяхното изрязване.
В галерия Структура тя работи с различни ленти, с които изгражда самостоятелни форми, но и ги композира в голяма цялостна рисунка. Проектът на Биргит Хьолмер напуска пределите на галерията и се разпростира из центъра на града, „превземайки“ няколко изоставени витрини (бул. „Витоша“ 1, Гранд Хотел България – бул. „Цар Освободител“ 4, ул. „Христо Белчев“ 6).
„Отворени прозорци“ се реализира с подкрепата на Гьоте-институт България и независимото пространство ROAM Берлин.
***
Биргит Хьолмер е немска художничка, която в момента живее в Берлин. След като учи графичен дизайн във Fachhochschule Münster, завършва Академията по изкуствата в Мюнстер. От 2017 г. преподава рисуване в UdK Berlin. В работата си често тематизира теми като джентрификацията и развитието на кварталите и градовете. Използвайки изрязани стикери, които поставя върху различни витрини из града, тя създава геометрични, 3D-подобни картини върху стъклените прозорци. Нейните творби са лесно разпознаваеми и могат да се възприемат както от вътрешната страна на пространството, в което са поставени, така и от улицата отвън.