Структура отворени прозорци #3: Вито Валентинов

20.12.2022 - 31.12.2022

Вито Валентинов. Преобразуване, 2022, метал, дърво, пластмаса, паус, хартия, пенокартон, абразивни гъби, найлон, флопи дискети, въглен, асфалт, 13 x 82 x 67 см

Вито Валентинов. Преобразуване, 2022, метал, дърво, пластмаса, паус, хартия, пенокартон, абразивни гъби, найлон, флопи дискети, въглен, асфалт, 13 x 82 x 67 см

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, 2022

Вито Валентинов е художник, който се интересува от предметното и неговото преобразуване заради промени, настъпили под въздействие на изминалото време или на различните функции. Често възкресява вече непотребни обекти, но и създава нови, които само наподобяват всекидневието и ни предизвикват да си представим пътешествия в други светове. С тях изгражда ситуации, базирани на взаимоотношения между форми, линии и цветове.

За новата си работа в галерия Структура Вито Валентинов споделя: „„Преобразуване“ наподобява архитектурна постройка на съоръжение с неясна функция. Конструкцията е разделена на три части – висока, средна и ниска. Средното ниво прилича на производствено отделение на промишлена сграда. Тази част е като система, в която протичат механични процеси – вид материална дейност. Горното ниво е представено със заострени нагоре форми, леко извисени над другите елементи. В тази част нависоко стои нещо като свещен камък. Тук връзката е със сакралното, небето, въздуха, дори с космоса. В долното ниво са разположени аморфни форми, приличащи на локви или течове с отпадъчен материал. Символичната връзка е с мъртвото, старото, изразходваното, излишното и непотребното.“

Скулптурата има абстрактен характер и изброените аналогии не са лесно различими. Нивата също не са категорично отделени, а са вплетени едно в друго. В това ахроматично миниатюрно пространство времето тече с особено темпо. Някои части от конструкциите дават усещане за покой и застой, други сякаш са впрегнати в дейност и в тях протичат процеси. Тези полузастинали-полуфункциониращи структури обитават територия между новото и старото, между мъртвото и живото, между вечното и преходното.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Творчески стипендии“