Марта Джурина

Марта Джурина е родена през 1991 в София, живее в Берлин. Следва история на изкуството в университета в „Хумболт”, продължава с магистратура по изкуствознание и технология на изкуството в Техническия Университет и през 2018 се дипломира в катедра изящни изкуства на Берлинската Художествена Академия (УДК). През 2018 е стипендиантка на фондациите „Доротея Конвиарц” и „Карл Хофер Гезелшафт”. През 2020-та получава едногодишна стипендия “Еберхард Ротерс” от музея Берлинише Галери и Фондация “Пройсише Зехандлунг”.

Марта Джурина изследва в художествената си работа природата на светлината чрез фотографски експерименти. Тя изучава причината и ефекта на светлинните явления върху фоточувствителна хартия, като включва характеристики на няколко жанра: С помощта на различни източници на светлина се проследява перформативно движение, обект или комбинация от двата ефекта, при което в процеса се улавя живописен жест на аналогова фотография. С термина Filtergram Джурина описва своя работен процес. Отделни групи творби се концентрират върху взаимодействието на конкретни импулси, които се стесняват и повтарят, докато тя постигне естетиката, която търси. По този начин на скритото се дава фотографски израз, ефимерното се осигурява и потенциалът на светлината като среда постига видимост.

Произведения