Валентина Шара

Изложби

FINALE
Боряна Петкова, Валентина Шара, Венета Андрова, Димитър Генчев, ...
куратор: Мария Василева

24.10.2019 - 11.12.2019